Academic Center for Head and Neck Tumors

Het doel is om de zorg voor de patiëntengroep hoofd-hals kanker in de regio Zuidwest Nederland te centreren binnen de ACE Rotterdamse Werkgroep Hoofdhals tumoren, dat onderdeel is van het Erasmus MC Kanker Instituut, zodat de behandeling van deze patiëntencategorie plaatsvindt in een gespecialiseerd centrum dat voldoet aan de volumenormering zoals vastgesteld door de beroepsgroepen (SONCOS) met als doel de kwaliteit van zorg hoog te houden en waar nodig te optimaliseren.

Het Center of Excellence wordt gezien en fungeert als een expertisecentrum (toegewezen zorg) binnen de regio waarnaar alle patienten met hoofd hals kanker worden doorverwezen.

Academic Center of Excellence

Research Activities

Fundamenteel: miRNA en regionale metastasering. c-met in carcinogenese. Interactie intratumoral stroma oropharynxcarcinoom. Optische eigenschappen van weefsel en tumoren

Translationeel: Ontwikkeling van Image Guided Surgery met Raman, fluorescentie en optische spectroscopie Klinisch: PREDICT (eerste fase van adaptieve RT): respons beoordeling gedurende en na de RT obv functionele imaging (Diffusion-weighted MRI). Cyberknife boost voor oropharynxcarcinoom (image-guided RT). Single-vocal cord irradiation (image-guided RT) phase II studie. Forecast studie (RT vs. laser voor vroeg-stadium larynxcarcinoom). Hyperthermie icm RT voor recidief HH tumoren: Pilot studie. Gebruik van een gevalideerd prognostisch model in shared decision-making.

Verpleegkundig onderzoek: evidence based canulezorg. Continue outcome research. PRONE-studie (ototoxiciteit cisplatin bij CRT SCCHN). COMMENCE-studie (fase II studie bij RMSCCHN met MTX +/- cetuximab). HYPPI-studie: fase 1 studie naar hyperthermie i.c.m. PARP-inhibitor voor recidief hoofdhalstumoren in bestraald gebied, waarvoor geen curatieve behandelopties

Type of

Collaborations

Educational

Contributions

Alle afdelingen dragen bij aan het onderwijs van studenten tijdens de bachelor en master fase. Er wordt deelgenomen aan minoren onderwijs: minor oncologie en minor hoofd - hals.

Op elke participerende afdeling wordt onderzoek gedaan door meerdere promovendi. Er worden inter(nationale) fellows ( gemiddeld 1 per jaar) opgeleid in de hoofd hals chirurgie door de afdelingen KNO heelkunde, plastische chirurgie en kaakchirurgie.

Patient

Care Activities

De behandeling van hoofd hals kanker is multidisciplinair. Deze zorg mag alleen ( SONCOS) in academische centra verricht worden en is daarmee dus 100% academisch. Het traject dat de patiënt doorloopt van binnenkomst tot de behandeling is al langere tijd geleden in zorgpaden vastgelegd.

Er wordt deelgenomen aan het project waarde gedreven zorg van het ErasmusMc en aan de landelijke audit voor alle hoofd hals centra geïnitieerd door de Nederlands Werkroep Hoofd Hals Tumoren. Gebruiken zorgmonitor: Met behulp van vragenlijsten m.b.t. klachten en symptomen, die patiënten invullen voordat ze gezien worden op de polikliniek wordt een beter totaal beeld van de algehele toestand van de patiënt op dat moment gevormd. Hiermee kan gerichter en adequater gehandeld worden.

Societal Relevance to Research, Education and Patient Care

Er is afgelopen twee jaar meegewerkt aan de "Make sense campagne". Dit is een Europees initiatief waarbij gedurende een week op verschillende wijze de bewustwording van hoofdhals kanker onder de aandacht wordt gebracht. Wij zijn in het afgelopen jaar in contact getreden met de Nederlandse Vereniging voor Gelaryngectomeerden ( NSVG) en stichting Klankbord. Wij hebben hun input gevraagd en gekregen met betrekking tot het verbeteren van de zorg (voor, tijdens en na de behandeling).

Wij zijn inmiddels betrokken bij activiteiten van de patiënt vereniging buiten het ziekenhuis. De NSVG is een gesprekspartner geworden in het zorgproces. De richtlijnencommissie van de Nederlandse Werkgroep HoofdHals Tumoren wordt voorgezeten door een van de leden van de ACE, en verder aangevuld met 2 andere leden vanuit de ACE.

Viability of Research, Education and Patient Care

We zijn dit jaar begonnen met tissue micro array van alle hoofd hals tumoren. Onze klinische database wordt verder opgebouwd met name kwaliteit van leven. Hiermee hebben we voldoende materiaal voor onderzoek in de komende jaren. Uniek voor de ACE is onderzoek met raman spectroscopie als toepassing voor chirurgie.

Er worden projecten geschreven voor research met de komst van protonen bestralingen in 2017. Een fellow hoofd hals chirurgie wordt nu opgeleid in Australie.

Key and relevant publications of the last five years

 • Novel diagnostic modalities for assessment of the clinically node-negative neck in oral squamous-cell carcinoma.
 • Validation of a gene expression signature for assessment of lymph node metastasis in oral squamous cell carcinoma.
 • Absent and abundant MET immunoreactivity is associated with poor prognosis of patients with oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma.
 • Increasing prevalence rates of HPV attributable oropharyngeal squamous cell carcinomas in the Netherlands as assessed by a validated test algorithm.
 • Discrimination between oral cancer and healthy tissue based on water content determined by Raman spectroscopy.
 • Automatic tissue segmentation of head and neck MR images for hyperthermiatreatment planning.
 • Treatment of choice in superficial basal cell carcinoma.
 • Single Vocal Cord Irradiation: Image Guided Intensity Modulated Hypofractionated Radiation Therapy for T1a Glottic Cancer: Early Clinical Results.
 • Subtyping basal cell carcinoma by clinical diagnosis versus punch biopsy
 • Investigation of the potential of Raman spectroscopy for oral cancer detection in surgical margins.

PhD theses of the last five years

 • The human SCCRO gene family: characterization of its molecular function and role in carcinogenesis. CC Bommelje. (2015)
 • Towards Fluorescence-guided head and neck cancer surgery. S. Keereweer ( 2014)
 • Survival prediction in Head and Neck Cancer: Impact of tumor and patient specific charcacteristics. F. Datema. (2012)

Non-scientific publications related to the ACE

Principal coordinator(s)

Last updated: 365 days ago.